44. RAJD SŁOWAKA

REGULAMIN
44. GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy 44. Rajdu Słowaka: Koło Geografów „Peneplena” we współpracy z Radą Młodzieżową Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka w Chorzowie.
 2. Rajd odbędzie się w sobotę 7 października 2023 r. bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 6:40 na parkingu przed Centrum Handlowym Carrefour AKS w Chorzowie przy ul. Parkowej 20 (wyjazd o godz. 7.00).
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została u podnóża stoku narciarskiego Siglany w Wiśle w Beskidzie Śląskim. Należy na nią przybyć do godziny 14:00 dnia 7.10.2023 r.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 100 zł od osoby przyjmowane będą w dniach 28 i 29.09.2023 r. w godzinach 8:00–9:30 w sali 213. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia grup z prawidłowo wypełnioną „Kartą wycieczki” (wraz z imionami, nazwiskami i podpisami opiekunów) oraz komputerowo wypisaną listą uczestników (imię i nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna, rodzaj posiłku /veg albo non-veg/. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconego wpisowego.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • gorący posiłek rajdowy w wersji wegetariańskiej i niewegetariańskiej
  • znaczek rajdowy
  • punkty do GOT
  • wiele wrażeń oraz atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
  • opiekę (zapewnioną przez nauczycieli i absolwentów zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • ognisko rajdowe
  • miejsce na zorganizowanie mety, jej nagłośnienie i możliwość korzystania z toalet
 6. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (max. 5 min)
  • quiz geograficzno-krajoznawczy
 7. Tradycyjnie w ramach Rajdu przeprowadzona zostanie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”.
 8. Zapraszając Absolwentów prosimy o kontakt z Sekretariatem Liceum lub p. Julią Greiner (+48508143774) i wniesienie opłaty wpisowego do dnia 29.09.2023 r. Po tym terminie nie gwarantujemy dostępności miejsc w autokarach i możliwości spożycia ciepłego posiłku na mecie.
 9. Planowany powrót na parking CH AKS w Chorzowie – ok. godz. 20:00.

Zapraszamy na 44. Rajd Słowaka. Życzymy zdrowia, słonecznej pogody, aktywnego wypoczynku i niezwykłej jak zwykle, „słowakowej” atmosfery.

Organizatorzy


Trasy 44. Rajdu Słowaka:

I. Wisła Gościejów – Gościejów – Smrekowiec- Grapa- Wisła Nowa Osada – Wisła Siglany (4:00 h)
II. Wisła Nowa Osada – Grapa – Czupel – Smrekowiec – Gościejów – Wisła Gościejów – Wisła Siglany (3:40 h)
III. Wisła Centrum – Trzy Kopce Wiślańskie – Gościejów – Wisła Gościejów – Wisła Siglany (3:50 h)
IV. Wisła Dziechcinka – Jurzyków – Kobyla Sałasz – Kobyla – Wisła Siglany (3:20 h)
V. Przełęcz Salmopolska – Smrekowiec – Grapa – Wisła Nowa Osada – Wisła Siglany (3:20 h)
VI. Przełęcz Salmopolska – Smrekowiec – Gościejów – Wisła Gościejów – Wisła Siglany (2:45 h)
VII. Brenna Leśnica – Trzy Kopce Wiślańskie – Gościejów- Wisła Gościejów – Wisła Siglany (3:30 h)
VIII. Ustroń Dobka – Zakrzosek – Trzy Kopce Wiślańskie – Gościejów – Wisła Gościejów – Wisła Siglany (3:40 h)
IX. Wisła Łabajów – Stożek Wielki – Stożek Mały – Kobyla (3:00 h)
X. Wisła Jawornik – Soszów – Stożek Mały – Kobyla – Wisła Siglany (4:00 h)
XI. Wisła Jawornik – Przełęcz Beskidek – Soszów – Cieślar – Stożek Mały – Kobyla – Wisła Siglany (4:10 h)


3 października 2023

44. Rajd Słowaka 2023 – opiekunowie, przewodnicy, trasy, autokary

AUTOKAR KLASA OPIEKUNOWIE ŁĄCZNIK PENEPLENA TRASA
A IA P. WOLNY A. GŁOGOWSKA I
K. GRUSZKA
A. PALUCH
A. ŚLUSARCZYK
IIIB P. GOLBA M. SOPOLSKA
A. MARTYKA
B IB A. KACZMAREK J. KEMPA VIII
A. LAZAR
I. KONOPKO
IIE R. LAZAR A. GWIZDAK
B. MOSTOWY
C IC M. NYZNAR-ZWOLIŃSKA W. WOLLNIK X
I. MORAWIECKA-ZACHARZ
N. ŚCIBISZ
O. CYBULSKI
IVA I. MUCHARSKA
D IF S. SKAŁKA-GAWLIK K. TRONT VII
M. GAWLIK
B. ŚLUSARCZYK
IIIE G. ZARZYCKI
M. KUC
E IIA W. KWAŚNY M. BLASKA II
T. GREWENDA
P. KOCOT
M. KACZMARSKI
IVB A. PECZYŃSKI
F IIB L. MYSZKA M. NOWAK IV
A. JEROMINEK
K. KLUBA
IVC K. KWIECIEŃ
G IIC M. SIKORA-SOPOLSKA J. KACZMAREK V
J. TYMOWSKI
B. ZAWADA
IVD Z. GANOBIS
H IID J. DUBIEL Ł. SZOT XI
J. CZECZOTA
K. STEFAN
A. JURCZAK
I IE M. BURZYK F. HORNIK X
I. ŚWIĄDROWSKA
O. MAJER
IIID G. KOKOTT-SIKORA
P. BIEL
J IG D. FREY P. STOJOWSKI III
K. FREY
Z. JENDRYCZKO
IIIC A. DYMARZ
F. FREY
K ID I. ŚLUSARCZYK M. KUCHARSKA XI
J. KACZMARCZYK
B. GIBIŃSKA
S. ŁAKOMY
IIIA P. KWIECIEŃ
J. BANASIK

Peneplena