41. Rajd Słowaka

REGULAMIN
XLI GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy XLI Rajdu Słowaka: Koło Geografów „Peneplena” we współpracy z SKKT-PTTK, 111. Załogą „Zefir” ZHP, Radą Młodzieżową Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka w Chorzowie.
 2. Rajd odbędzie się w sobotę 5 października 2019 r. bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 645 na parkingu przed Centrum Handlowym AKS w Chorzowie przy ul. Parkowej.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została na terenie kompleksu „Harnaś” w Korbielowie. Należy do niej dotrzeć do godziny 1400.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 60 zł od osoby przyjmowane będą dniu 27 września 2019 r. w godzinach 1420 – 1505 w sali 213. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia grup z w pełni uzupełnioną listą. Organizator nie przewiduje zwrotów wpłaconego wpisowego.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa wraz z opłatami parkingowymi
  • znaczek rajdowy
  • gorący posiłek na mecie
  • możliwość zwiedzenia parku gigaowadów
  • punkty do GOT ognisko rajdowe
  • ognisko rajdowe
  • wiele wrażeń i atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
  • opiekę nad młodzieżą
 6. Równowartość 1 USD z kwoty wpisowego zostanie przekazana na realizowany przez absolwentkę Słowaka projekt Babska Edukacja (Kayabwe, Uganda).
 7. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (ok. 3 min)
  • quiz geograficzno-krajoznawczy
  • udział w grze plenerowej.
  • W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”.
 8. Zapraszając Absolwentów Słowaka na Rajd, przewidujemy dla nich pewną rezerwację świadczeń (do zarezerwowania i nabycia w sekretariacie Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego lub na mecie Rajdu).

Zapraszając na XLI Rajd Słowaka, życzymy słonecznej pogody, aktywnego wypoczynku i niezwykłej jak zwykle „słowakowej” atmosfery.

Organizatorzy


Trasy Rajdu:

 1. Sopotnia Wielka – Buczynka – Hala Miziowa – Korbielów (szlak zielony do Hali Miziowej , dalej szlak żółty do mety) – 4:30h; 12 km.
 2. Sopotnia Wielka – Przełęcz Przysłopy – Uszczawne – Hala Miziowa – Korbielów (szlak żółty do Przeł. Przysłopy, dalej czarny do Uszczawnego, dalej zielony do Hali Miziowej, dalej żółty do mety) – 4:15h; 11,5 km.
 3. Korbielów Dolny – Przeł. Przysłopy – Uszczawne – Hala Miziowa – Korbielów (szlak żółty do Przeł. Przysłopy, dalej czarny do Uszczawnego, dalej zielony do Hali Miziowej, dalej żółty do mety) – 4:35h; 12 km.
 4. Korbielów – Przeł.Przysłopy – Uszczawne – Hala Miziowa – Korbielów (szlak niebieski do Przeł.Przysłopy, dalej czarny do Uszczawnego, dalej zielony do Hali Miziowej , dalej żółty do mety) – 4:35h; 12km.
 5. Korbielów – Hala Miziowa – Korbielów (szlak żółty do Hali Miziowej, dalej zielony do Korbielowa, dalej żółty do mety) – 4:10h; 11,5 km.
 6. Korbielów – Hala Miziowa – Korbielów (szlak zielony do Hali Miziowej, dalej żółty do mety) – 4:00h; 11 km.
 7. Przeł.Glinne – Hala Miziowa – Korbielów (szlak czerwony do Hali Miziowej, dalej żółty do mety) – 3:35h; 10 km.
 8. Przeł. Glinne – Beskid Korbielowski – Korbielów (szlak czerwony, dalej żółty do mety) – 2:40h; 8km.
 9. Przeł. Glinne – Góra Pięciu Kopców – Pilsko – Hala Miziowa – Korbielów (szlak niebieski graniczny do Góry Pięciu Kopców, dalej zielony na szczyt Pilska i z powrotem, czarny do Hali Miziowej, żółty do mety) – 4:40h; 11km.

3 października 2019

41. RAJD SŁOWAKA – Gra „Plemiona i narody”

Wybrane losowo plemiona i narody świata – ich kultura, sztuka, tradycje, wiedza, a także miejsce we współczesności. Czy kontakt z cywilizacją doprowadził do zaniku ich języka? A może stali się nieodłączną częścią państw, których tereny zamieszkują? Są ignorowani, prześladowani, czy ich kultura jest wspierana, a dorobek chroniony? Może stanowią dziś wizytówkę swoich rodzinnych ziem? Wasze zadanie: opowiedzieć nam o nich!

Czytaj dalej …

Peneplena


2 października 2019

41. RAJD SŁOWAKA – Autokary, trasy, opiekunowie, przewodnicy

Czytaj dalej …

Peneplena