38. Rajd Słowaka

REGULAMIN
XXXVIII GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy Rajdu: Koło Geografów „Peneplena”, SKKT – PTTK, 111. Załoga Wędrownicza ZHP „Zefir”, Rada Młodzieżowa.
 2. Rajd odbędzie się w dniu 08.10.2016 (w sobotę) bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 700 na parkingu przed Centrum Handlowym AKS „Carrefour” w Chorzowie.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została pod Przełęczą Karkoszczonka (Chata Wuja Toma). Należy na nią przybyć do godziny 1400 dnia 08.10.2016.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 55 zł od osoby (1 $ z kwoty zostanie przekazany na rzecz „naszych” szkół nepalskich, zniszczonych w wyniku trzęsienia ziemi, przyjmowane będą w dniu 29.09.2016 w godzinach 1400 – 1530 w sali 213. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia grup z kompletnie wypełnioną listą uczestników.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • znaczek rajdowy
  • gorący posiłek na mecie
  • punkty do GOT
  • wiele wrażeń i atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
 6. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w grze „W podróży”
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • quiz krajoznawczy
  • program artystyczny na mecie (ok. 3 min)
 7. W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”
 8. Zapraszając absolwentów Słowaka na Rajd, przewidujemy dla nich pewną rezerwację świadczeń (do nabycia w sekretariacie AZSO lub na mecie).

Zapraszając na XXXVIII Rajd Słowaka, życzymy słonecznej pogody i aktywnego wypoczynku.

Organizatorzy


TRASY RAJDU:

 1. Brenna Centrum – Błatnia – Klimczok – Przeł. Karkoszczonka (3h 45 min): szlakiem czarnym do zielonego na Błatnią, dalej żółtym na Klimczok, kawałek czarnym i potem czerwonym do mety.
 2. Brenna Hołcyna – Kotarz – Hyrca – Przeł. Karkoszczonka (4h 5 min): szlakiem niebieskim na Kotarz, dalej czerwonym przez Hyrcę do mety.
 3. Jaworze Górne – Błatnia – Klimczok – Przeł. Karkoszczonka (4h 15 min): szlakiem żółtym na Błatnią i Klimczok, kawałek czarnym i potem czerwonym do mety.
 4. Jaworze Nałęże – Błatnia – Klimczok –Przeł. Karkoszczonka (3 h 45 min): szlakiem czerwonym na Błatnią, dalej żółtym na Klimczok , kawałek czarnym i potem czerwonym do mety.
 5. Wapiennica Górna –Szyndzielnia- Klimczok- Przeł. Karkoszczonka (3h 15 min): szlakiem żółtym do czerwonego na Szyndzielnię, dalej czerwonym na Klimczok , potem czerwonym do mety.
 6. Olszówka Górna – Szyndzielnia- Klimczok –Przeł. Karkoszczonka (3h 15 min): cały czas szlakiem czerwonym.
 7. Olszówka Dolna – Szyndzielnia – Klimczok – Przeł. Karkoszczonka (3h 40 min): szlakiem żółtym na Szyndzielnię i dalej na Klimczok, kawałek czarnym i potem czerwonym do mety.
 8. Mikuszowice Śląskie – Równia – Kozia Góra -Kołowrót – Szyndzielnia – Klimczok –Przeł. Karkoszczonka (3h 30 min): szlakiem czerwonym na Równię, dalej niebieskim przez Kozią Górę do żółtego na Kołowrót i Szyndzielnię, dalej czerwonym do mety.
 9. Bystra – Klimczok- Przeł. Karkoszczonka (2h 50 min): cały czas szlakiem czerwonym
 10. Przeł. Salmopolska – Grabowa- Kotarz – Hyrca – Przeł. Karkoszczonka (2h 35 min): cały czas szlakiem czerwonym.