43. RAJD SŁOWAKA

REGULAMIN
43. GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy 43. Rajdu Słowaka: Koło Geografów „Peneplena” we współpracy z Radą Młodzieżową Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka w Chorzowie.
 2. Rajd odbędzie się w sobotę 8.10.2022 r. bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 6:45 na parkingu przed Centrum Handlowym Carrefour AKS w Chorzowie przy ul. Parkowej.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została na terenie Hotelu Spa „Czarny Groń” w Rzykach w Beskidzie Małym. Należy na nią przybyć do godziny 14:00 dnia 8.10.2022 r.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 90 zł od osoby przyjmowane będą w dniu 29.09.2022 r. w godzinach 13:00–15:30 w sali 213. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia grup z w pełni uzupełnioną „Kartą wycieczki” i listą uczestników (imię, nazwisko). Organizator nie przewiduje zwrotów wpłaconego wpisowego.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • gorący posiłek rajdowy
  • znaczek rajdowy
  • punkty do GOT
  • wiele wrażeń oraz atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
  • opiekę (zapewnioną przez wychowawców klas zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • ognisko rajdowe
  • miejsce na zorganizowanie mety, jej nagłośnienie i możliwość korzystania z toalet
 6. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (max. 5 min)
  • quiz geograficzno-krajoznawczy
 7. W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”.
 8. Zapraszając Absolwentów prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły lub Julią Greiner (508143774) do dnia 29.09.2022 r. Po tym terminie nie gwarantujemy dostępności miejsc w autokarze. Gwarantem miejsca jest wpłata wpisowego do dnia 29.09.2022 r.
 9. W czasie przejazdu autokarowego organizatorzy rekomendują zasłanianie nosa i ust maseczką. Organizatorzy apeluje o częstą dezynfekcję dłoni i stosowanie dystansu społecznego, szczególnie w miejscach gorzej przewietrzanych.

Zapraszamy na 43. Rajd Słowaka. życzymy zdrowia, słonecznej pogody, aktywnego wypoczynku i niezwykłej jak zwykle, „słowakowej” atmosfery.

Organizatorzy


Trasy Rajdu:

I. Rzyki – Potrójna – Madohora – Rzyki – 4:10 h
II. Targanice – Potrójna – Rzyki – 3:10 h
III. Targanice, Nowa Wieś – Kiczora – Potrójna – Rzyki – 3:20 h
IV. Przełęcz Kocierska – Potrójna – Madohora – Rzyki – 3:30 h
V. Kocoń – Gibasów Groń – Madohora – Rzyki – 3:00 h
VI. Rzyki -Jagódki – Leskowiec – Na Beskidzie – Rzyki – 4:00 h
VII. Targoszów – Wieczorki – Leskowiec – Na Beskidzie – Rzyki – 3:50 h
VIII. Targoszów- Wieczorki – Madohora – Potrójna – Rzyki – 4:10 h
IX. Targoszów -Wieczorki – Czarna Góra – Rzyki – 3:50 h
X. Przełęcz Kocierska – Potrójna – Rzyki – 2:20 h


6 października 2022

43. Rajd Słowaka 2022 – opiekunowie, przewodnicy, trasy, autokary

AUTOKAR TRASA GRUPA OPIEKUNOWIE
A IV 2E G. KOKOTT-SIKORA
3A I. MUCHARSKA
2E T. BUSZMAN
M. KUC
P. BIEL
B III 1E A .LAZAR
J. KACZMARCZYK
A. STRZAŁKOWSKI
4A S. FABJAŃSKA
C V 1A W. KWAŚNY
D. FREY
J. CZECZOTA
GRUPA Z UKRAINY J. BANASIK
D VI 2A B. OLECH-HARĘŻLAK
J. CIOŁEK
J. SŁOTA
4B T. FABJAŃSKI
I. KONOPKO
E IX 1 B R. LAZAR
M. KLAJA
3 C D. STRASZAK
4C S. SKAŁKA-GAWLIK
F VII 1C M. SIKORA-SOPOLSKA
Z. JĘDRYCZKO
A. WITCZAK
4E K. KRAUSE
G VII 2B P. GOLBA
S. ŁAKOMY
B. GIBIŃSKA
H VIII 2C A. DYMARZ
W. SKUTNIK
M. SZWED
3D Z. GANOBIS
3B A. PECZYŃSKI
I V 1D B. ŚLUSARCZYK
I. MORAWIECKA-ZACHARZ
K. KLUBA
B. MOSTOWY
GOŚCIE Z NIEMIEC M. KLEIN
M. KACZMARSKI
P. KOCOT
T. GREWENDA
J II ZLOT RODZINY SZKÓŁ IM. J. SŁOWACKIEGO M. NYZNAR-ZWOLIŃSKA
B. ZAWADA
J. TYMOWSKI
K. STEFAN
3E K. BOCIAŃSKA
M. BOCIAŃSKI

Peneplena