42. Rajd Słowaka

REGULAMIN
42. GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy 42. Rajdu Słowaka: Koło Geografów „Peneplena” we współpracy z Radą Młodzieżową Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka w Chorzowie.
 2. Rajd odbędzie się w sobotę 9.10.2021 r. bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 645 na parkingu przed Centrum Handlowym AKS w Chorzowie przy ul. Parkowej.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została na terenie Parku Turystyki w centrum Brennej. Należy na nią przybyć do godziny 1400. dnia 9.10.2021 r.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 55 zł od osoby przyjmowane będą dniu 1.10.2021 r. w godzinach 800–1030 w sali 213. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia grup z w pełni uzupełnioną „Kartą wycieczki” i listą uczestników. Organizator nie przewiduje zwrotów wpłaconego wpisowego.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • znaczek rajdowy
  • punkty do GOT
  • wiele wrażeń i atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
  • opiekę (zapewnioną przez wychowawców klas zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • ognisko rajdowe
  • płyny do dezynfekcji
 6. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (ok. 3 min)
  • quiz geograficzno-krajoznawczy
 7. W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”.
 8. Zapraszając Absolwentów informujemy, iż ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne, nie przewidujemy możliwości wspólnego transportu autokarowego z uczniami, z wyjątkiem Absolwentów – opiekunów. Rekomendujemy by Goście Rajdu byli w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19.
 9. W czasie przejazdu autokarowego obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczką. Organizator apeluje o częstą dezynfekcję dłoni i stosowanie dystansu społecznego, szczególnie w miejscach gorzej przewietrzanych.
 10. W związku z epidemią COVID-19 nie przewiduje się wspólnego, przygotowanego rajdowego posiłku – tradycyjnej grochówki. Prosimy o zabranie prowiantu i termosu z herbatą lub napoju w ekologicznym pojemniku.

Zapraszamy na 42. Rajd Słowaka. życzymy zdrowia, słonecznej pogody, aktywnego wypoczynku i niezwykłej jak zwykle, „słowakowej” atmosfery.

Organizatorzy


Trasy Rajdu:

 1. Przełęcz Salmopolska- Grabowa – Horzelica – Stary Groń – Brenna
 2. Brenna Leśnica – Stary Groń- Horzelica – Brenna
 3. Przełęcz Salmopolska – Grabowa – Kotarz – Brenna Hołcyna – Brenna
 4. Równica –Dolina Leśnicy – Brenna
 5. Jaworze Nałęże – Błatnia – Brenna
 6. Jaworze Górne – Błatnia – Brenna

5 października 2021

42. Rajd Słowaka 2021 – opiekunowie, przewodnicy, trasy, autokary

AUTOKAR GRUPA OPIEKUN TRASA PUNKT STARTOWY

A

1A B.OLECH – HARĘŻLAK

2

BRENNA LEŚNICA – WEJŚCIE NA SZLAK ZIELONY
A.HARĘŻLAK
K.KLUBA
T.SZAFARCZYK

B

1B M.BOKSA

2

BRENNA LEŚNICA – WEJŚCIE NA SZLAK ZIELONY
K.BOCIAŃSKA
A.LAZAR
3B/3 R.LAZAR

C

1C A.DYMARZ

3

PRZEŁĘCZ SALMOPOLSKA – WEJŚCIE NA SZLAK CZERWONY
J.CIOŁEK
J.SŁOTA
P.BIEL
3E J.CZECZOTA

D

1D G.KOKOTT – SIKORA

1

PRZEŁĘCZ SALMOPOLSKA – WEJŚCIE NA SZLAK CZERWONY
I.MUCHARSKA
M.CIOŁEK
A.SUCHANEK
3E/3 J.DUBIEL

E

1E A.DEPTA

4

RÓWNICA – WEJŚCIE NA SZLAK NIEBIESKI
M.KLAJA
B.MOSTOWY
2A M.BALICKI
I.KONOPKO

F

2B A.PECZYŃSKI

5

JAWORZE NAŁĘŻE – WEJŚCIE NA SZLAK NIEBIESKI
2C D.STRASZAK
M.CYMANDER
D.WOŁOWCZYK
M.STRZAŁKOWSKI

G

2E W.WIÓREK

6

JAWORZE GÓRNE – WEJŚCIE NA SZLAK ŻÓŁTY
A.JURCZAK
K.STEFAN
2D Z.GANOBIS
T.BUSZMAN

H

3B M.BURZYK

6

JAWORZE GÓRNE – WEJŚCIE NA SZLAK ŻÓŁTY
A.SIKORA
J.KURAK
R.KĘDZIERSKI
3D D.JEZIOROWSKA
J.PRZYBYŁA – PIĄTEK
B.ŚLUSARCZYK

I

3A/3 M.NYZNAR – ZWOLIŃSKA

4

RÓWNICA – WEJŚCIE NA SZLAK NIEBIESKI
3C/3 M.KLEIN
I.MORAWIECKA – ZACHARZ
K.KASPROWSKI
M.ŻUREK

J

3C K.KWIECIEŃ

4

RÓWNICA – WEJŚCIE NA SZLAK NIEBIESKI
E.SŁOWIK
A.KRZYWIECKA
3A T.FABJAŃSKI
B.ZAWADA
J.TYMOWSKI

Peneplena