36. Rajd Słowaka

REGULAMIN
XXXVI GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy rajdu: Koło Geografów „Peneplena”, SKKT – PTTK, Rada Młodzieżowa, 111 Załoga „Zefir”.
 2. Rajd odbędzie się w dniu 11.X.2014 (w sobotę) bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 700 przed budynkiem szkoły.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została w Wiśle Głębcach (Pasieki – wschodni stok Kobyli). Należy na nią przybyć do godziny 1400 dnia 11.X.2014.
 4. Zgłoszenia dziesięcioosobowych reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 50 zł od osoby przyjmowane będą dniu 01.X.2014 (środa) w godzinach od 1110-1400 w sali 213. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • znaczek rajdowy
  • gorący posiłek na mecie
  • opiekę i obsługę przewodnicką
  • punkty do GOT
  • wiele wrażeń i atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
 6. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (ok. 3 min)
 7. W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”.
 8. Zapraszając absolwentów Słowaka na Rajd, przewidujemy dla nich pewną rezerwację świadczeń (do nabycia w sekretariacie AZSO lub na mecie).

Zapraszając na XXXVI Rajd Słowaka, życzymy słonecznej pogody, dobrej zabawy i aktywnego wypoczynku.

Organizatorzy


TRASY:

 1. Kubalonka – Kiczory – Stożek Wielki – Stożek Mały – Wisła Głębce (osiedle Kobyla)
 2. Wisła Jawornik – Soszów – Stożek Mały – Wisła Głębce (osiedle Kobyla)
 3. Wisła Głębce – Mróżków – Kiczory – Stożek Wielki – Stożek Mały – Wisła Głębce (osiedle Kobyla)
 4. Wisła Dziechcinka – Soszów – Stożek Wielki – Stożek Mały – Wisła Głębce (osiedle Kobyla)
 5. Wisła Głębce (Kotarzonka) – Stożek Wielki – Kiczory – Mróżków – Wisła Głębce (osiedle Kobyla)
 6. Wisła Dziechcinka – Stożek Mały – Stożek Wielki – Kiczory – Mróżków – Wisła Głębce (osiedle Kobyla)
 7. Przełęcz Salmopolska – Gościejów – Wisła Głębce (osiedle Kobyla)
 8. Dobka – Zakrzosek – Trzy Kopce – Gościejów – Wisła Głębce (osiedle Kobyla)