34. Rajd Słowaka

REGULAMIN
XXXIV GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy Rajdu: Koło Geografów „Peneplena”, SKKT – PTTK, Rada Młodzieżowa AZSO.
 2. Rajd odbędzie się w dniu 29.IX.2012 (w sobotę) bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka uczestników o godz. 700 przed budynkiem szkoły.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została na północnych stokach Szyndzielni, na terenie toru saneczkowego STOK DĘBOWIEC. Należy na nią przybyć do godziny 14:00 dnia 29.IX.2012.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 45 zł od osoby przyjmowane będą w dniu 20.IX (czwartek) w godzinach od 1100-1300 w sali 213. Szczegółowe informacje można uzyskać u Dyrektora lub pod numerem tel. +48508143774 (p. Julia Greiner). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • znaczek rajdowy
  • gorący posiłek na mecie
  • pieczęć rajdową
  • opiekę i obsługę przewodnicką
  • punkty do GOT
  • pokaz ratownictwa górskiego
  • prezentację folkloru góralskiego
  • wiele wrażeń i atrakcji na szlakach i mecie
  • ubezpieczenie KL i NW
 6. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • udział w konkursie geograficzno – krajoznawczym
  • rywalizację reprezentacji klas na torze saneczkowym (uczeń+ wychowawca)
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (ok. 5 min)
 7. W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry” a także pokaz ratownictwa górskiego, przeprowadzony przez ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR. Prosimy o zaopatrzenie się w trwałe worki na odpadki pozostawione na szlakach przez pseudoturystów.
 8. Zapraszając absolwentów Słowaka na Rajd, przewidujemy dla nich pewną rezerwację świadczeń (do nabycia w sekretariacie AZSO lub na mecie Rajdu).

Zapraszając na XXXIV Rajd Słowaka, życzymy słonecznej pogody i aktywnego wypoczynku.

Organizatorzy


TRASY:

 1. Bystra (niebieski) – Klimczok – Szyndzielnia – Dębowiec
 2. Bystra (czerwony) – Klimczok – Szyndzielnia – Dębowiec
 3. Wapienica – Szyndzielnia – Dębowiec
 4. Wilkowice Bystra – Klimczok – Szyndzielnia – Dębowiec
 5. Brenna – Błatnia – Klimczok – Szyndzielnia – Dębowiec
 6. Brenna Bukowa – Przeł. Karkoszczonka – Klimczok – Szyndzielnia
 7. Bielsko Biała – Szyndzielnia – Dębowiec
 8. Szczyrk – Przeł. Karkoszczonka – Klimczok – Szyndzielnia – Dębowiec
 9. Szczyrk Biła – Klimczok – Szyndzielnia – Dębowiec

10 września 2012

XXXIV Rajd Słowaka – 29.09.2012

29 września (sobota) odbędzie się tradycyjny – XXXIV Rajd Słowaka. Meta zlokalizowana została na północnych stokach Szyndzielni, koło toru saneczkowego na Dębowcu. Koszt uczestnictwa w Rajdzie wyniesie, podobnie jak w ubiegłym roku, 45 zł. Opłatę rajdową należy uiścić poprzez skarbników klasowych w nieprzekraczalnym terminie do 20.09. O udziale w Rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.

W najbliższą środę (12.09; godz. 1515) zapraszamy do sali geograficznej osoby zainteresowane „przewodnictwem” rajdowym.

Sylwia Palgan


26 lipca 2012

XXXIV Rajd Słowaka – Trasa i regulamin

W menu XXXIV Rajd Słowaka dostępny jest regulamin XXXIV Rajdu i lista klas z trasami.

Rajd odbędzie się w dniu 29.IX.2012. Zbiórka uczestników o godz. 700 przed budynkiem szkoły. Życzymy udanej pogody!

Peneplena