40. Rajd Słowaka

REGULAMIN
XL GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy Rajdu: Koło Geografów „Peneplena” we współpracy z SKKT – PTTK, 111 Załogą „Zefir” ZHP, Radą Młodzieżową Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka w Chorzowie.
 2. Rajd odbędzie się w sobotę 06.10.2018 r. bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 645 na parkingu przed Centrum Handlowym AKS w Chorzowie przy ul. Parkowej.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Istebnej Zaolziu. Należy na nią przybyć do godziny 1400 dnia 06.10.2018 r.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 80 zł od osoby przyjmowane będą dniu 21.09.2018 r. w godzinach 1105 – 1420 w sali 213. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia grup z w pełni uzupełnioną listą. Organizator nie przewiduje zwrotów wpłaconego wpisowego.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • znaczek rajdowy
  • gorący posiłek na mecie
  • punkty do GOT
  • wiele wrażeń i atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
  • opiekę
  • ognisko rajdowe
  • jubileuszowy upominek – niespodziankę
 6. Równowartość 1 USD z kwoty wpisowego zostanie przekazana na rzecz Fundacji Lights for Himalaya na pomoc szkołom dotkniętym trzęsieniem ziemi w Nepalu w 2015 r.
 7. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (ok. 3 min)
  • quiz geograficzno-krajoznawczy
  • udział w grze plenerowej.
 8. W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”.
 9. Zapraszając Absolwentów Słowaka na Rajd, przewidujemy dla nich pewną rezerwację świadczeń (do zarezerwowania i nabycia w sekretariacie Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących lub na mecie Rajdu).

Zapraszamy na XL Rajd Słowaka. Życzymy słonecznej pogody, aktywnego wypoczynku i niezwykłej jak zwykle „słowakowej” atmosfery.

Organizatorzy


TRASY RAJDU:

 1. Koniaków Koczy Zamek- Gańczorka – Pietraszonka – Zaolzie; 2:50 h (szlak niebieski, potem zielony do mety)
 2. Przeł. Kubalonka – Stecówka – Karolówka – Pietraszonka – Zaolzie; 3:20 h (szlak czerwony, czarny, potem zielony do mety)
 3. Kamesznica Duraje – Berkówki – Karolówka – Pietraszonka – Zaolzie; 2:25 h (szlak żółty, potem zielony do mety)
 4. Wisła Czarne (Leśniczówka) – Karolówka – Pietraszonka – Zaolzie; 3:20 h (szlak czarny, czerwony, następnie czarny, potem zielony do mety)
 5. Istebna Zagroń – przeł.Szarcula – Stecówka – Zaolzie; 3:20 h (szlak żółty, czerwony, od Stecówki rowerowy 1km do zielonego i dalej zielonym do mety)
 6. Istebna Zaolzie – Stecówka – Karolówka- Pietraszonka – Zaolzie; 3:00 h (szlak zielony, rowerowy 1km na Stecówkę, dalej czerwonym, czarnym i zielonym do mety)
 7. Istebna Zaolzie – Stecówka; ok.2,5 km szlakiem zielonym, potem w lewo szlakiem rowerowym i powrót na metę – trasa rodzinna

12 października 2018

Podziękowania za jubileuszowy 40. Rajd Słowaka.

40. Rajd Słowaka jeszcze długo będzie niósł się echem w Beskidach, w naszej pamięci trwa nadal i będzie trwał jak najdłużej. Jubileuszowe spotkanie „słowakowej rodziny” w Istebnej zgromadziło setki osób, rajdowych weteranów, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.

Jako członkowie Koła Geografów „Peneplena” chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego podwójnie wyjątkowego przedsięwzięcia, które miało miejsce w roku 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest nam niezmiernie miło za to, że Rajd cieszy się tak wielką popularnością i z roku na rok przybywa nam uczestników. Rok 2018 był szczególny pod tym względem i za to Wam dziękujemy.

W przygotowania włożyliśmy całe nasze serca, jednak to Wy tworzycie Rajd i to dzięki Waszemu zapałowi do kontynuowania wielopokoleniowej tradycji spotykamy się przy symbolicznym, rajdowym ognisku od 40 lat. Mamy nadzieję, że nasze coroczne wędrówki po górach zawsze będą przyciągały Was swoją niepowtarzalnością.
Niech miłe wspomnienia zostaną z nami na zawsze i do zobaczenia za rok!

Peneplena


27 września 2018

40. Rajd Słowaka podział

W sobotę 6.10.2018 r., startujemy o godz. 645 spod AKS Centrum Handlowe Chorzów. Trasy rajdu krótkie ale atrakcyjne – ich przebieg znajdziecie w regulaminie:
https://peneplena.pl/wp-content/uploads/2018/09/REGULAMIN-40.-Rajdu-Słowaka.pdf
Czytaj dalej …

Julia Greiner


11 września 2018

40. Górski Rajd Słowaka

Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie oraz Koło Geografów „Peneplena” mają zaszczyt zaprosić na 40. Rajd Słowaka, który rusza z Chorzowa w sobotę 6 października 2018 r.

Rajd Słowaka to najstarsza z imprez wciąż organizowanych w chorzowskim, dziś Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Pierwsza edycja, której pomysłodawcami byli Prof. Krystian Cichowski oraz ś.p. Prof. Krystyna Halaba odbyła się w listopadzie 1978 roku, a jednym z powodów dla których zawsze niezależnie i liberalnie myślącym Słowaku została zainicjowana, była przypadająca w tamtym roku 60. Rocznica Odzyskania Niepodległości – święto, którego obchody były zakazane w owych czasach.

Dziś w wolnej, 100-letniej Polsce cieszyć się będziemy; z wędrówki trasami Rajdu prowadzącymi szlakami Beskidu Śląskiego. Metę 40. Rajdu zlokalizowano na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Istebnej Zaolziu.

W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja ekologiczna pn. „Czyste Góry” – autorski projekt naszej proekologicznej szkoły. Przed Rajdem zapraszamy na wieczór poezji górskiej w Kawiarence Literackiej.

W Rajdzie wezmą udział nauczyciele, uczniowie, absolwenci Liceum, w tym uczestnicy I Rajdu Słowaka (!) oraz nasi przyjaciele. Swój przyjazd na wspólna wędrówką zapowiedział także Pan Profesor Krystian Cichowski. Będą także goście z zagranicy – uczniowie z innych krajów, uczący się w otwartej dla wszystkich kultur, gościnnej szkole z ludzką twarzą.

Informacje o Rajdzie znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.peneplena.pl. Zapraszamy także na stronę szkoły www.slowacki.edu.pl i Faceboka.

Peneplena