37. Rajd Słowaka

REGULAMIN
XXXVII GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy rajdu: Koło Geografów „Peneplena”, SKKT – PTTK, Rada Młodzieżowa, 50. Harcerska Drużyna Wodna.
 2. Rajd odbędzie się w dniu 03.10.2015 (w sobotę) bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 645 na parkingu Centrum Handlowego AKS w Parku Śląskim w Chorzowie.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została w Rajczy – Nickulinie. Należy na nią przybyć 3.10.2015 r. do godziny 1430.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 55 zł od osoby przyjmowane będą dniu 25.09.2015 w godzinach 14.10-15.15 w sali 213 (1 USD z kwoty wpisowego zostanie przekazany na rzecz Prabati Higher Secondary School w Dhungkharce w Nepalu). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia grup wraz z kompletną listą według szablonu umieszczonego na stronie www.penelena.pl. Wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • znaczek rajdowy
  • gorący posiłek na mecie
  • punkty do GOT
  • wiele wrażeń i atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
 6. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (ok. 3 min)
  • test krajoznawczo-turystyczny
  • udział w grze plenerowej
 7. W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”
 8. Zapraszając Absolwentów Słowaka na Rajd, przewidujemy dla nich pewną rezerwę świadczeń (do nabycia w sekretariacie AZSO lub na mecie).

Zapraszamy na XXXVII Rajd Słowaka. Życzymy słonecznej pogody i aktywnego wypoczynku

Organizatorzy


SZLAKI RAJDOWE:

 1. Żabnica – Prusów – Hala Boracza – Rajcza – czas 4h 55min – cały czas szlakiem niebieskim
 2. Żabnica Skałka – Hala Boracza – Redykalny Wierch – Zapolanka – SSM Rajcza Nickulina (meta) – czas 3h 20min – szlak czarny, od Hali Boraczej odcinek szlakiem zielonym, potem znowu czarnym do Redykalnego Wierchu, dalej żółtym do mety
 3. Żabnica Kamienna – Rysianka – Hala Lipowska – Redykalny Wierch – Zapolanka – Kręcichwosty – SSM Rajcza Nickulina (meta) – 5h – szlak zielony, od Rysianki żółty do mety
 4. Rajcza PKP – Hala Boracza – Redykalny Wierch – Zapolanka – Kręcichwosty – SSM Rajcza Nickulina (meta) – 5h szlak niebieski, od Hali Boraczej odcinek szlakiem zielonym, potem czarnym do Redykalnego Wierchu a dalej żółtym do mety
 5. Złatna – Krawców Wierch – Glinka Szkoła – 3h 15 min szlak niebieski, potem żółty
 6. Złatna – Hala Lipowska – Redykalny Wierch – Zapolanka – Kręcichwosty – SSM Rajcza Nickulina (meta)- 5h szlak niebieski, potem żółty do mety
 7. Złatna Huta – Przełęcz Bory Orawskie – Wilczy Groń – Wielki Groń – Krawców Wierch – Glinka Szkoła – 4h szlak czarny, potem cały czas żółty
 8. Soblówka – Przełęcz Kotarz – Muńcuł – Ujsoły – Kręcichwosty – SSM Rajcza Nickulina (meta) – 4h 15 min szlak niebieski do Przełęczy Kotarz, następnie zielony przez Muńcuł do Ujsoł, dalej szlakiem czarnym na Kręcichwosty i w lewo żółtym do SSM w Rajczy Nickulinie