39. Rajd Słowaka

REGULAMIN
XXXIX GÓRSKIEGO RAJDU SŁOWAKA

 1. Organizatorzy Rajdu: Koło Geografów „Peneplena” we współpracy z SKKT – PTTK, 111 Załogą „Zefir” ZHP, Radą Młodzieżową Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka w Chorzowie.
 2. Rajd odbędzie się w sobotę 07.10.2017 r. bez względu na warunki atmosferyczne. Zbiórka o godz. 645 na parkingu przed Centrum Handlowym AKS w Chorzowie przy ul. Parkowej.
 3. Meta Rajdu zlokalizowana została na terenie Schroniska PTSM w Soblówce. Należy na nią przybyć do godziny 1400 dnia 07.10.2017 r.
 4. Zgłoszenia reprezentacji klas wraz z listą uczestników i wpłatą wpisowego w wysokości 55 zł od osoby przyjmowane będą dniu 29.09.2017 r. w godzinach 1105 – 1420 w sali 213. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i nielimitowaną liczebność reprezentacji klas, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia grup z w pełni uzupełnioną listą.
 5. W ramach wpisowego organizatorzy Rajdu zapewniają:
  • przejazd autokarem do punktu startowego i z mety do Chorzowa
  • znaczek rajdowy
  • gorący posiłek na mecie
  • punkty do GOT
  • wiele wrażeń i atrakcji na szlakach i mecie
  • trwałe worki na śmieci
  • opiekę
  • ognisko rajdowe.
   Równowartość 1 USD z kwoty wpisowego zostanie przekazana na rzecz Fundacji Lights for Himalaya na pomoc szkołom dotkniętym trzęsieniem ziemi w 2015 r.
 6. Współzawodnictwo o Puchar Koła Geografów „Peneplena” obejmuje:
  • ekwipunek i przestrzeganie zasady kultury turystycznej
  • udział w akcji „Czyste Góry”
  • proporzec rajdowy
  • program artystyczny na mecie (ok. 3 min)
  • quiz geograficzno-krajoznawczy
  • udział w grze plenerowej.
 7. W ramach Rajdu przeprowadzona zostanie tradycyjnie akcja oczyszczania szlaków pod nazwą „Czyste Góry”.
 8. Zapraszając Absolwentów Słowaka na Rajd, przewidujemy dla nich pewną rezerwację świadczeń (do zarezerwowania i nabycia w sekretariacie AZSO lub na mecie).

Zapraszając na XXXIX Rajd Słowaka, życzymy słonecznej pogody, świetnej atmosfery i aktywnego wypoczynku.

Organizatorzy


TRASY RAJDU:

 1. Ujsoły – Muńcuł – Przełęcz Kotarz – Soblówka PTSM (3h 10 min.: szlak zielony, od Przeł. Kotarz niebieski);
 2. Soblówka – Przełęcz Kotarz- Młada Hora – Hala Rycerzowa – Soblówka PTSM (3h 40 min.: szlak niebieski, od Mładej Hory czerwony, od Hali Rycerzowej żółty);
 3. Soblówka – Hala Rycerzowa – Rycerzowa Mała – Wiertałówka – Przełęcz Kotarz – Soblówka PTSM (3h 5 min.: szlak żółty, od Hali Rycerzowej czarny do zielonego, od Przeł. Kotarz niebieski);
 4. Soblówka – Przełęcz Kotarz – Wiertałówka – Mała Rycerzowa – Hala Rycerzowa – Soblówka PTSM (3h 0min.: szlak niebieski, od Przeł.Kotarz zielony, od Hali Rycerzowej żółty);
 5. Soblówka – Hala Rycerzowa – Soblówka PTSM (3h 15 min.: szlak żółty, od Hali Rycerzowej czarny);
 6. Soblówka – Hala Rycerzowa – Przełęcz Przysłop – Soblówka PTSM (3h 20 min.: szlak czarny, od Hali Rycerzowej żółty, od Przeł. Przysłop zielony);
 7. Soblówka – Przełęcz Przysłop – Hala Rycerzowa – Soblówka PTSM (3h 50 min.: szlak zielony, od Przeł. Przysłop żółty, od Hali Rycerzowej czarny).