Zaproszenie na XVI Szkolną Wyprawę Geograficzną

Rozpoczynamy przygotowania organizacyjne do XVI Szkolnej Wyprawy Geograficznej w 2015 roku. Prace nad przedsięwzięciem są w stadium przygotowawczym, ale jak wiadomo projekt organizowany w naszej szkole od niemal ćwierćwiecza wymaga od jego organizatorów i potencjalnych uczestników wielomiesięcznej ciężkiej pracy (i o to chodzi!), polegającej na aktywnym uczestnictwie w działaniach Koła Geografów i wykazywaniu ponadprzeciętnych zainteresowań geografią poznawczą.

Mimo iż wstępna lista kandydatów do wzięcia udziału w najbliższym dwumiesięcznym wyjeździe jest w trakcie sporządzania, nadal istnieje możliwość włączenia się w przygotowania do zbliżającej się podróży. W mijającym roku szkolnym oferta wyjazdowa skierowana była do klas I i II LO, którzy swoje geograficzne potwierdzili uczestnicząc w spotkaniach Koła Geografów i przygotowaniu Peneplena Travel Festival’u, a w roku przyszłym lista zostanie uzupełniona o przyszłorocznych pierwszoklasistów i ewentualnie uczniów klas III Gimnazjum kontynuujących naukę w Liceum Słowackiego, dla których pozostawiona zostanie pula miejsc (mniej więcej 50%) i nie przewiduje się zapisów uczniów z obecnych klas I-II poza osobami, które uczestniczyły w pracach Koła w roku szkolnym 2013/14.

Kryteria kwalifikacji uczniów są następujące:
A) obowiązkowe:
– osiąganie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrych z geografii,
– pozytywna opinia wychowawcy klasy i uczących, dotycząca szczególnie kultury osobistej, wychowania, umiejętności pracy zespołowej i aktywności osobistej,
– dobry stan zdrowia i kondycji fizycznej (w tym udział w zajęciach z WF),
– uczestnictwo w spotkaniach Koła Geografów, szczególnie w zajęciach tematycznych (odczytach, prezentacjach itp.),
– aktywna praca w ramach projektów organizowanych przez Koło Geografów: Rajd Słowaka, Peneplena Travel Festival – Chorzowski Tydzień Podróży i in.,
– uczestnictwo w prezentacjach w ramach Peneplena Travel Festivalu – Chorzowskiego Tygodnia Podróży,
– udział w Rajdzie Słowaka i innych wyjazdach Koła Geografów,
– praca zarobkowa w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych na rzecz planowanej wyprawy,
– udział w promowaniu wyprawy oraz pozyskiwaniu sponsorów,
– udział w specjalizacji geograficznej (bez możliwości dezercji po powrocie z wyprawy).

B) dodatkowe, mogące mieć wpływ na kwalifikację uczestników:
– uczestnictwo w zajęciach z ewolucji materii,
– start w Olimpiadzie Geograficznej lub innych konkursach z zakresu nauk o Ziemi.

Wszyscy kandydaci będą indywidualnie rozliczani ze spełniania powyższych kryteriów.

Celem geograficznym Wyprawy będą najprawdopodobniej kraje połudnowo-wschodniej lub południowej Azji. Myślimy m in. o Wietnamie, Laosie, Kambodży, Birmie i Tajlandii. Ze względu na swą niezwykłą atrakcyjność, w grę wchodzą także Indii a być może również Pakistan i Sri Lanka.
Inne kierunki świata, jak to w geografii bywa są równie uprawnione.
Zapraszamy do wspólnego poznawania świata.