Warunki udziału w XV Szkolnej Wyprawie Geograficznej w 2013 roku

Trwają przygotowania organizacyjne do XV Szkolnej Wyprawy Geograficznej. Prace nad tym niezwykłym przedsięwzięciem są w stadium przygotowawczym, ale jak wiadomo projekt organizowany w naszej szkole od dwudziestu jeden lat wymaga od jego organizatorów i potencjalnych uczestników wielomiesięcznej ciężkiej pracy (i o to chodzi!), polegającej na aktywnym uczestnictwie w działaniach Koła Geografów i wykazywaniu zainteresowań geografią poznawczą.


Mimo iż wstępna lista kandydatów do wzięcia udziału w najbliższym dwumiesięcznym wyjeździe jest w trakcie sporządzania, nadal istnieje możliwość włączenia się w przygotowania do zbliżającej się podróży. W tym roku szkolnym oferta wyjazdowa skierowana jest głównie do klas I LO i jedynie w przypadku nadzwyczaj aktywnej działalności przewiduje się zapisy uczniów z obecnych klas II-III.
Kryteria kwalifikacji uczniów są następujące:
A) obowiązkowe:

 • osiąganie pozytywnych wyników w nauce i co najmniej dobrych z geografii,
 • pozytywna opinia wychowawcy klasy i uczących,
 • dobry stan zdrowia i kondycji fizycznej (w tym udział w zajęciach z WF),
 • uczestnictwo w spotkaniach Koła Geografów, szczególnie w zajęciach tematycznych (odczytach, prezentacjach itp.),
 • aktywna praca w ramach projektów organizowanych przez Koło Geografów: Rajd Słowaka, Peneplena Travel Festival – Chorzowski Tydzień Podróży i in.,
 • uczestnictwo w prezentacjach w ramach Peneplena Travel Festivalu – Chorzowskiego Tygodnia Podróży,
 • udział w Rajdzie Słowaka (najlepiej w charakterze „przewodnika”) i innych wyjazdach Koła Geografów,
 • praca zarobkowa w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych na rzecz planowanej wyprawy,
 • udział w promowaniu wyprawy oraz pozyskiwaniu sponsorów.

B) dodatkowe, mogące mieć wpływ na kwalifikację uczestników:

 • udział w specjalizacji geograficznej,
 • uczestnictwo w zajęciach z ewolucji materii.

Wszyscy kandydaci będą indywidualnie rozliczani ze spełniania powyższych kryteriów.
Celem geograficznym Wyprawy będą najprawdopodobniej kraje południowo-wschodniej lub południowej Azji. Myślimy m in. o Wietnamie, Laosie, Kambodży, Birmie i Tajlandii. Ze względu na swą niezwykłą atrakcyjność, w grę wchodzą także Indie a być może również Pakistan i Sri Lanka. O naszej destynacji zadecydują m. in. ceny biletów lotniczych, jako że ideą wypraw jest możliwość uczestniczenia w nich każdego zdrowego ucznia. Naszym zamierzeniem jest by koszt wyjazdu na dwumiesięczną wyprawę(pokrywany przez rodziców) nie przekraczał ceny tygodniowego wyjazdu organizowanego przez biuro podróży.

Zapraszamy