Sponsorzy

Dziękujemy sponsorom i osobom prywatnym za wsparcie materialne oraz sprzęt na XV Szkolną Wyprawę Geograficzną.

Lista firm i osób, które udzieliły nam pomocy finansowej i rzeczowej znajduje się pod adresem: LINK