Dziękujemy – Mahadsanid za datki na pomoc ofiarom suszy w Somalii

W dniach 28.11-2.12.2011 r. Licealiści Słowaka, członkowie Koła Geografów „Peneplena” i jednocześnie wolontariusze Polskiej Akcji Humanitarnej, na podstawie Decyzji Nr 227/2011 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.10.2011 r. a także zgody Dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury oraz zgody Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, przeprowadzili zbiórkę publiczną w czasie 23. Peneplena Travel Festivalu. Zebrane do puszek kwestarskich środki przeznaczone zostaną na pomoc ofiarom klęski suszy w Somalii w Afryce Wschodniej.

Komisja w składzie: Bożena Kiełbowicz, Julia Greiner, Przemysław Fabjański, Magdalena Konarska, Katarzyna Kramczyńska i Sandra Piaszczyńska, stwierdza, iż w wyniku kwesty zebrano kwotę 1.048,42 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści osiem złotych i czterdzieści dwa grosze).

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.