33. Peneplena Travel Festival – Chorzowski Tydzień Podróży

Koło Geografów „Peneplena” przy Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka i Chorzowskie Centrum Kultury, w roku Stulecia Słowaka, zapraszają na 33. Peneplena Travel Festival – 15. Chorzowski Tydzień Podróży, który w dniach 29.11 – 2.12.2022 r. umożliwi wszystkim ciekawym świata odbycie wirtualnych podróży w ciepłych i przyjaznych przestrzeniach Chorzowskiego Centrum Kultury.

Na podróż po różnych zakątkach Ziemi, poznawanie przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz zwyczajów zamieszkujących je ludzi, zapraszamy wszystkich ciekawych świata – uczniów, studentów, osoby dorosłe, w tym seniorów. Naszymi geograficznymi przewodnikami w roku jubileuszu Słowaka będą osoby związane z tą niezwykle podróżniczą szkołą – nauczyciele, uczniowie, absolwenci i rodzice. Mecenat kulinarny nad wydarzeniem objęli mistrzowie woka i tawy z Hurry Curry.

Naukowy patronat nad 33. Peneplena Travel Festival’em objęło założone w 1918 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne.