29. Peneplena Travel Festival – info dla uczniów Słowaka

Zapraszając serdecznie do rozwijania wiedzy i umiejętności informujemy o zasadach udziału uczniów Słowaka w 29. edycji Peneplena Travel Festival’u w dniach 29.11-2.12.2017 r.

Udział we wszystkich festiwalowych wydarzeniach jest bezpłatny.

Popołudniowe spotkania odbywają się w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących (29.11) i Chorzowskim Centrum Kultury. Rozpoczynają się o godzinie 1630 (w sobotę 2.12 o godz. 1500). Kulinarne warsztaty pt. Orientalne klimaty wymagają uprzedniego zgłoszenia (adres: peneplenatravelfestival@gmail.com) ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prezentacje kończą się każdego dnia ok. godziny 2000. Ze względu na to, że uczestniczą w nich niejednokrotnie uczniowie dojeżdżający z odległych miejsc przewidujemy usprawiedliwienie ich nieprzygotowania w dniu następnym na podstawie sporządzonej poprzedniego wieczoru listy obecności. Nie dotyczy to oczywiście wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów.
Uczniów Gimnazjum i Liceum zapraszamy na festiwalowe wydarzenia adresowane wyłącznie do nich:

  • 29.11 – Uśmiech terrorysty – warsztaty dla klas II U ILO realizowane przez Marinę Hulię i uchodźców z Czeczenii (godz. 1120 – Aula Krzemieniecka);
  • 1.12 – Podróżniczy Maraton Słowaka – 45-minutowe odczyty uczniów Gimnazjum i Liceum na temat miejsc przez nich odwiedzanych (godz. 735-1315 – pracownia geograficzno-podróżnicza 213). Słuchaczami (ilość miejsc ograniczona) powinni być wyłącznie uczniowie zainteresowani tematyką przyrodniczo-społeczną. Potwierdzeniem absencji na zajęciach lekcyjnych i jednocześnie jej usprawiedliwieniem będą nieodpłatne bilety – wejściówki (maksymalnie 50 na jeden wykład). Bilety – wejściówki rozprowadzane będą jedynie 29.11 i 30.11 w czasie lub po popołudniowych odczytach w AZSO i ChCK wśród naszych uczniów – słuchaczy;
  • 2.12 – Restauracja Pod Globusem – niezwykłe spotkanie z naszymi uczniami – przybyszami z mniej lub bardziej oddalonych zakątków świata, połączone z krótką prezentacją krajów, skąd wywodzą się oni lub ich rodzice oraz degustacją domowych potraw (pracownia geograficzno-podróznicza 213).

Przypominamy, że w czasie Festiwalu zostanie przeprowadzona przez naszych wolontariuszy zbiórka datków na realizację programu „Spraw aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”, realizowanego pod egidą UNICEF (numer zbiórki zgłoszonej w MSWiA: 2017/372/OR, tytuł zbiórki: Pomoc dzieciom w Syrii). Liczymy na solidarną hojność naszej młodzieży.

Wszystkich uczniów Słowaka zapraszamy na sobotnią (ChCK, 1800) relację z wakacyjnej wyprawy do Indii, byście na własne oczy zobaczyli, nie tylko czym jest wyprawa Słowaka, ale także jak pięknie reprezentuje nasz kraj młodzież Słowaka.
Informacje o Festiwalu oraz pełny jego program znajduje się na stronie: www.peneplena.pl/ptf