XVIII Wyprawa

11 lipca 2019 r. o godzinie 12.00 wyruszyła z Chorzowa XVIII Szkolna Wyprawa Geograficzna „Indie 2019”. W czasie ponad sześciotygodniowego pobytu na subkontynencie 23-osobowa grupa uczniów i absolwentów chorzowskiego Słowaka przemierzy kilkanaście tysięcy kilometrów poznając zróżnicowanie przyrodniczo-geograficzne i społeczno-kulturowe największej demokracji świata.

 

Młodzi podróżnicy stawiają przed sobą następujące cele:

 • poznanie środowiska przyrodniczo–geograficznego subkontynentu indyjskiego,
 • zapoznanie z kulturą i zróżnicowaniem religijnym,
 • prowadzenie obserwacji terenowych przyrodniczych i socjologicznych, stanowiących materiał dla późniejszych wykładów, odczytów, artykułów i sprawozdań,
 • rozwijanie poczucia tolerancji,
 • kreowanie postaw wolnych od szowinizmu, przesądów narodowych i religijnych uprzedzeń,
 • kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
 • naukę zachowania się w sytuacjach nietypowych,
 • zebranie materiału filmowego i fotograficznego dla celów popularyzatorsko–ekspozycyjnych,
 • zebranie eksponatów etnograficznych z przeznaczeniem muzealnym,
 • pracę w charakterze wolontariuszy w ośrodkach Sióstr Miłości w Kalkucie,
 • oddanie hołdu maharadży Digvidźaj Sinhji, który adoptował polskie dzieci w czasie II wojny światowej.